Med Gantech får du en professionel leverandør, kendt for høj kvalitet - med styr på processerne og orden i tingene.
Både hvad angår produkter, processer og sikkerhed.

Gantech’ Generelle tolerancer

Kvalitet er en æressag hos Gantech A/S, vi leverer altid i overensstemmelse tekniske specifikationer, og indenfor de tolerancer, der er specificeret, i tilfælde hvor kvalitetskrav og tolerancer ikke er specificeret, anvendes egne generelle tolerancer samt god håndværksmæssigudførelse som følger: 

Generelle tolerancer, der anvendes hvor andet ikke er angivet: 

Materialer:  

Den ønskede materialekvalitet bør altid specificeres så nøjagtigt som muligt, men bruges generelle termer opfatter vi det som følger:

Sort stål: minimum svarende til S235 

-Rustfrit: minimum svarende til AISI 304 

Aluminium: typisk 5754 – H111 

 

Finish:  

Ønsket Finish bør specificeres! Er der ikke specificeret finish, leveres:

-Uden efterbearbejdning direkte fra processerne.

 

Laserskæring: 

ISO 9013:

– Lineære dimensioner > klasse 1 

– Vinkelrethed af snit > klasse 2​ 

– Rughed af snitflade > klasse 2 

– Hårdhed max 380 HV10

picwish

Lars Vase

Kvalitets- & Personalechef
Direct tel.: +45 92 15 10 55
email: lv@gantech.dk

Hvis du har spørgsmål,
Kontakt mig!

 Svejsning (svejsesømme) 

EN 5817 2014: 

– Kvalitetsniveau – C​ 

– Der anvendes MIG-svejsning, med massiv tilsatstråd:  ER70S-6, ER316L Si, AL Mg 4,5 Mn 

– Kantsøm: A-mål udføres 0,7 x T (hvor T = samlingens mindste godstykkelse) 

V-søm. udføres med fuld gennembrænding  

– I-søm: udføres uden spalte med overvulst.
(Nb. ingen garanteret styrke)
 

– hæftning: udføres som punkthæftning.  

 

Svejste konstruktioner (sammensvejste emner) 

EN 13920 1997: 

– Lineære dimensioner > Niveau – C 

– Vinkeldimensioner > Niveau – B 

– Rethed, planhed og parallelitet > Niveau – F 

 

Kantbukning: 

 EN 13920 1997: 

– Lineære dimensioner (tabel 1) > Niveau – A 

– Vinkeldimensioner tabel 2) > Niveau – C
NB. gods tykkelser > 6 mm Niveau – D

– Rethed, planhed og parallelitet (tabel 3) > niveau – G
 NB. godstykkelser > 6 mm Niveau – H

 

Spåntagende bearbejdning: (bore, fræse, dreje etc.) 

 Vi har ingen generelle tolerancer gældende for disse processer  

(ISO 2768-1 og ISO 2768-2 kan evt. Anvendes)