Hvem er vi…

Lars800px_--2

Lars Vase

Kvalitets- & Personalechef

Miljø og bæredygtighed

Godt arbejdsmiljø, bæredygtighed, miljøledelse, grøn omstilling m.v. har altid været Gantech DNA, der udarbejdes årligt miljøregnskab med udtræk af ESG-nøgletal og EPD-data samt Miljødeklaration.

Miljøledelse

Miljøledelse er integreret som processer i virksomhedens overordnede kvalitetsledelsessystem, efter principperne i ISO 14025 og EN 15804, Miljøledelse er en naturlig del af den daglige drift, og er ikke et særskilt ressortområde, som Erhvervsstyrelsen anbefaler.

Miljøprofil

Hos Gantech er grøn profil – Ikke visioner og ønsker – Vi handler konsekvent på gode gamle principper som at passe på naturen, og ikke forbruge unødigt! Miljøbevidsthed er og har altid været Gantech DNA.

Vedr. bæredygtighed og grøn omstilling behøver Gantech ikke være first mover! Vi bestræber at være best mover! Ikke grøn for at være grøn, men konkrete handling der værner om: natur, miljø og styrker socialt ansvar.

Miljøgodkendelse

Gantech A/S har siden sin start i 2004, haft miljøgodkendelse og kommunalt miljøtilsyn, og gennem 20 år aldrig haft miljøafvigelse eller modtaget miljøpåbud.

Bæredygtighed

Gantech A/S er underleverandør! Vores virke er service og ydelser som kunderne efterspørger.

Graden af bæredygtighed på vores ydelser defineres i væsentlig grad af kunder, Vi fremstiller helst grønt stål, men ønsker kunden ”konventionelt stål” leverer vi det.

+95% af Gantechs klimapåvirkning kommer fra råvareproduktion. (scope 3 – ”opstrøms”)

Klimapåvirkningen fra egne processer (scope 1 + scope 2) er meget bæredygtig – en gennemsnitlig produktionstime på fabrikken har imponerende lav klimapåvirkning.

Nyttig links

Herunder link til seneste miljørapportering, ønskes yderligere information kontakt venligst Lars Vase.

Gantificere

Vi hjælper gerne med at optimere jeres produkt så det passer bedst muligt ind i vores produktion, dette sikrer det bedste resultat, og den bedste pris.

Vi kalder det at ’Gantificere’ en ordre.