Med Gantech får du en professionel leverandør, kendt for høj kvalitet - med styr på processerne og orden i tingene. Både hvad angår produkter, processer og sikkerhed.

  1. Hos Gantech A/S er kunde og produkt i centrum
  2. Vi lover ikke mere end vi kan holde
  3. Vi holder hvad vi lover
  4. Vi gætter ikke
  5. Gantech A/S -Højteknologisk og effektiv
  6. Godt arbejdsmiljø/miljø

Målbare kvalitetskrav

Gantech’s høje kvalitet er ikke en tilfældighed, men et resultat af et konstant fokus på at indfri vore kundernes forventninger og forstå deres unikke behov. Vores gennemarbejdede kvalitetssystemer er en integreret del af medarbejdernes hverdag, og sikrer at vores produkter og ydelser er af en ensartet kvalitet, som opfylder den enkelte kundes krav.

Med en flad ledelsesstruktur og fleksible arbejdsgange kan vi hurtigt og effektivt korrigere produktionsproblemer og minimere fejl. Vi opstiller klare og målbare kvalitetsmål for hele vores organisation. Disse mål skal sikre at gentagne fejl undgås samt sikre at der i forhold til identificerede mangler, opstilles løbende forbedringer. Desuden måler vi løbende kundetilfredsheden og forbedrer vores procedurer.

Kontakt os og hør mere om hvordan vi kan samarbejde om dit næste projekt.

En klar holdning til sikkerhed

En sikker arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, er vores højeste prioritering hos Gantech. Derfor gør vi dagligt en stor indsats for at fremme en kultur, hvor alle medarbejdere har en klar, fælles holdning og adfærd omkring sikkerhed og arbejdsmiljø.

Gennem klare procedurer, oplysning, uddannelse samt høje krav til både os selv og vores leverandører, ønsker vi en sikker og god arbejdsplads, hvor medarbejderne er glade for at komme på arbejde. Alt sammen for at sikre at både medarbejdere, aktionærer, kunder og naboer har tillid til os.

Certificering

Vi er EN 3834-2 certificeret.

Videoer

Vi lægger stor vægt på at udvise fleksibilitet, og garanterer et effektivt og omstillingsparat workflow, hvor hurtig levering, kvalitet og innovative løsninger er i fokus.